Opdateret 22-11-2021

 

Nedenstående betingelser er gældende for alle rejsende med Waterman Travel. Ved betaling af depositum og/eller restbeløb bekræfter den rejsende at have læst og accepteret nedenstående betingelser.

Waterman Travel er medlem af Rejsegarantifonden under registreringsnummer 2838

Aftalegrundlag og priser
Alle rejser er arrangeret af Waterman Travel i samarbejde med underleverandører, dvs. hoteller/overnatningssteder, restauranter, oplevelsescentre m.fl.

Waterman Travel er i forbindelse med køb af rejsen forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af rejsebeskrivelsen samt den bestillingsbekræftelse, der fremsendes i forbindelse med tilmelding.

Rejsens indhold
På Waterman Travels hjemmeside fremgår under hver rejse et vejledende dagsprogram. Ethvert dagsprogram, om det fremgår på Waterman Travels hjemmeside, udleveres eller fremsendes på skrift, angives i annoncemateriale eller andet, er udelukkende vejledende og et eksempel på en rejses dag til dag-sammensætning. Waterman Travel forbeholder sig retten til at foretage ændringer i dagsprogrammets sammensætning dog uden at fjerne inkluderede elementer fra rejsen. Inkluderede elementer omfatter de punkter, der nævnes i bestillingsbekræftelsen under overskriften ”Inkluderet”.

Tilmelding og betaling
Tilmeldingen og betaling af rejsen foretages direkte via Waterman Travels bookingplatform, BilletExpressen. Bemærk at BilletExpressen har særskilte handelsbetingelser, som kunder bør gøre sig bekendte med. Først når tilmelding og betaling er foretaget via BilletExpressen og bestillingsbekræftelsen er modtaget på e-mail, er plads/pladser på rejsen garanteret. Såfremt betaling ikke gennemføres, bortfalder aftalen og pladser kan ikke garanteres.

Ifm. tilmelding til rejsen opkræves rejsens fulde beløb. Det er ikke muligt at dele betalingen op m.m. andet er angivet i købsprocessen.

Betaling for rejsen kan udelukkende ske med betalingskort via watermantravel.billetexpressen.dk

Afbestilling af rejse
Alle afbestillinger skal indgives skriftligt til Waterman Travel på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

Medmindre andet er anført i bestillingsbekræftelsen, gælder følgende:

Afbestilles der efter depositum er betalt tabes dette og efter restbeløbet er betalt mistes dette ligeledes. Ved rejser hvor den samlede pris opkræves ved tilmelding svarer denne betaling til betaling af depositum og restbeløb i ét, og det er derfor ikke muligt at modtage refusion af hverken hele eller dele af dette beløb ved afbestilling. Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser kan finde sted.

Medmindre andet er angivet findes der ingen omstændigheder – herunder sygdom, dødsfald, skade mm. - hvorved kunden har ret til at afbestille en rejse med krav om refundering. Det anbefales derfor at tegne en afbestillingsforsikring.

Rejse- og afbestillingsforsikring
Kunden skal selv sørge for at have alle forsikringer i orden inden afrejse. Vi gør opmærksom på at afbestillingsforsikring ofte skal bestilles før betaling af depositum. Gennem Waterman Travel kan købes både rejse- og afbestillingsforsikring hos Europæiske Forsikring. Vi kan kun tilbyde dette til kunder med dansk bopæl.

Aflysning af rejse
I tilfælde hvor Waterman Travel må aflyse en rejse, vil kunden modtage refusion af rejsens fulde pris. Det er derudover ikke muligt at gøre krav på erstatning.

Kundens ansvar
Kunden skal altid tjekke om navne er stavet korrekt på alle dokumenter, vi anbefaler at navn på alle rejsedeltager angives som de fremgår i passet inkl. alle mellemnavne. Har kunden undladt at oplyse korrekt navn kan det som yderste konsekvens medføre gebyrer ifm. med eventuel ombookning.

Det er den rejsendes ansvar at møde op rettidigt på det angivne mødetidspunkt og –sted på afrejsedagen. Sker dette ikke, kan Waterman Travel ikke garantere at kunne levere samtlige ydelser forbundet med pakkerejsen.

Udebliver rejsedeltageren fra et eller flere arrangerede programpunkter i forbindelse med rejsen, er det ikke muligt at få hverken hel eller delvis kompensation for disse programpunkter, dette uanset grund for udeblivelse.

Det er kundens ansvar at sikre at alle sikkerhedsforanstaltninger efterleves. F.eks. i forbindelse med en cykelrejse er det den rejsendes eget ansvar at færdes forsvarligt og til enhver tid at gøre sige bekendt med og følge de gældende trafikregler. Det er derudover den rejsendes eget ansvar at iføre sig cykelhjelm og evt. andet nødvendigt sikkerhedsudstyr. Waterman Travel kan på intet tidspunkt drages til ansvar for den rejsendes sikkerhed.

Prisændring
Waterman Travel forbeholder sig retten til at ændre prisen på rejsen (f.eks. ved salg af restpladser), uden at en kunde, der har købt rejsen til en højere pris, har krav på at opnå en plads på rejsen til den nedsatte pris.

Personlige oplysninger
Waterman Travel behandler alle personlige oplysninger fortroligt i overensstemmelse med loven om databeskyttelse, GDPR. På intet tidspunkt hverken før, under eller efter en rejse vil Waterman Travel udlevere kontaktoplysninger på enkelte rejsende til andre rejsende uden pågældendes accept.

Waterman Travel forbeholder sig retten til at dele personlige oplysninger med underleverandørerne og samarbejdspartnere.

Mangler og reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet eller dets stedlige repræsentant, så snart manglen konstateres, således at forholdet straks kan forsøges udbedret. Mangler klassificeres som: rejsebureauets manglende eller mangelfulde levering af hele eller dele af de ved tilmelding angivne ydelser, som de specificeres i bestillingsbekræftelsen og rejsebeskrivelsen.

Kan forholdet ikke udbedres har kunden mulighed for at foretage skriftlig reklamation til Waterman Travel med krav om kompensation. Har kunden dog allerede accepteret en evt. løsningen, udbedring eller kompensation for det mangelfulde forhold under rejsen, kan der ikke efterfølgende reklameres.

Såfremt kunden undlader at gøre opmærksom på en klage eller eventuelle mangler umiddelbart efter en manglen er konstateret, kan klagen ikke behandles ved hjemkomst jf. §26 stk. 1. i Lov om Pakkerejser.

Oplyser rejsebureauet om en ændring af rejsen forud for afrejse, skal eventuel reklamation eller klage vedrørende dette anliggende indgives til rejsebureauet inden afrejse og i rimelig tid efter informationen er fremsendt af rejsebureauet. Gøres der ingen indsigelser fra kundens side indenfor rimelig tid, betragtes dette som accept af den anmeldte ændring.